pexels-jason-renfrow-photography-13072223

חדשות טובות! כל הפרטים על הסכם הכרת הרישיונות וההקלות בתשלום ביטוח לאומי!

חדשות טובות! כל הפרטים על הסכם הכרת הרישיונות וההקלות בתשלום ביטוח לאומי!

בשורה טובה לסטודנטים הישראלים הלומדים באיטליה: בקרוב כל אזרח ישראלי בעל תושבות באיטליה, המחזיק ברישיון נהיגה ישראלי, יהיה יכול להמיר אותו לרישיון נהיגה איטלקי מקביל, ללא צורך במעבר מבחן עיוני או מעשי. זאת בניגוד למצב הקיים, בו אזרחים ישראלים נדרשים בשיעורי נהיגה והוצאת רישיון מחודש (התהליך למעשה היה זהה לתהליך הוצאת רישיון נהיגה בארץ, וכלל תיאוריה, שיעורי נהיגה וכמובן טסט).
משמעותו של הסכם זה היא הקלה משמעותית ביכולת להתנייד, בנוסף לחיסכון משמעותי בהוצאות הכספיות הכרוכות בהתניידות של סטודנטים ישראלים באיטליה, ושיפור באיכות החיים.

בנוסף, ב-22.03.23 הועלתה שאילתה דחופה ע״י ח״כ אחמד טיבי למליאת הכנסת לקידום מהיר של חקיקה לטובת שוויון בתשלום ביטוח לאומי בין סטודנטים הלומדים בחו״ל לאלו הלומדים בארץ.

כרגע הצפי הוא שהתקנות יחתמו בתקופה הקרובה על ידי שיתוף פעולה של משרד החינוך ומשרד הבריאות, וכך הסטודנטים הלומדים בחו"ל יזכו להקלה משמעותית בתשלום ביטוח לאומי.