Group 2 (1)

לימודי רפואת שיניים

באיטליה ניתן ללמוד רפואת שיניים במסלול באיטלקית או במסלול באנגלית. למעוניינים בלימודים בשפה האנגלית קיימות שתי אפשרויות – הפקולטה לרפואה באוניברסיטת סיינה, והפקולטה לרפואה באוניברסיטה הפרטית יוניקמילוס, הממוקמת ברומא.

הלימודים משלבים בתוכם לימודי איטלקית, התנסויות קליניות ועבודה עם פציינטים, ותנאי הקבלה זהים לאלו של לימודי הרפואה הכללית – תעודת בגרות מלאה ומעבר של מבחן הקבלה.המבנה והסילבוס של מבחני הקבלה זהים לאלו של המבחנים ללימודי רפואה כללית.

בסיום הלימודים תקבלו רישיון אירופאי, עמו תוכלו לעסוק ברפואת שיניים באירופה. כמו כן, הלימודים מוכרים גם בישראל ומאפשרים לגשת למבחני הרישוי.