Group (3)

לאיזו אוניברסיטה להירשם?

ההבדלים בין הפקולטות השונות ללימודי רפואה באנגלית

מועמדים רבים מתחבטים בשאלה ״לאיזו אוניברסיטה כדאי להירשם?״. שימו לב כי השיקולים בבחירת מוסד הלימודים הם מאוד אינדיבידואליים, תלויים במבנה האישיות של האדם, יכולתו האישית, קושי הקבלה לאונ׳ ועוד.

השוני בין האונ׳ מתבטא בדרך כלל בפרמטרים הבאים:
– מספר המקומות השמורים לסטודנטים זרים
– שכר הלימוד הממוצע (בדרך כלל שכה״ל באונ׳ צפוניות יקר יותר מבדרום)
– דירוג האונ׳ בעולם
– האם יש מבחנים בעל פה? האם יש מבחנים בכתב?
– האם יש נוכחות חובה בשיעורים?
– כמה מועדים יש לכל מבחן? וכמה פעמים ניתן לגשת כל מבחן?
– בתי החולים המסופחים לאוניברסיטה ובהם מתקיימים הלימודים הקליניים

לדעתנו בבואכם לקבל החלטה היכן ללמוד, מומלץ ששיקוליכם יתבססו גם על העיר בה אתם מעוניינים לחיות בשנים הקרובות (ולא רק באיזו אונ׳ הייתם רוצים ללמוד).

ריכזנו עבורכם את המידע על פרמטרים נבחרים להשוואה בין האוניברסיטאות השונות באיטליה על סמך ניסיוננו האישי וניסיון חברינו לספסל הלימודים

טבלת השוואה בין האוניברסיטאות המציעות תכנית לימודי רפואה באנגלית

מעוניינים להשוות בין פרמטרים נוספים?

מצאתם טעות במידע שבטבלה?

יש לכם עדכון לגבי אוניברסיטה מסויימת?

נשמח לשמוע מכם!